kop2

 

Bestuur

M.J. Buisman
Voorzitter

miesbuisman@gmail.com

 

MarendeWit1

Maren de Wit
Penningmeester / secretaris

medewit@witmede.nl

 

ReinadeRaat

Reina de Raat
Adviseur vanuit het Universiteits Museum.

r.deraat@uu.nl

 

Bestuur2

Henk Donker
Adviseur vanuit het hoofdbestuur van de KNMT.

hdonker@planet.nl

 

MaaikeWijnen

Maaike Wijnen
Adviseur

maaikewijnen@gmail.com

Het bestuur van de SVTE tracht statutair o.a. de volgende doelstellingen te bereiken:

• Het in stand houden van het Tandheelkundig Erfgoed in Nederland.

• Het geven van voorlichting en het uitvoeren of laten uitvoeren van ondersteunend onderzoek.

• Het bevorderen van de daaruit voortvloeiende publicaties betreffende dit erfgoed.