kop7

Door werving van donateurs en sponsors wordt een financieel draagvlak gecreëerd voor de activiteiten van onze Stichting. Het boek Tandheelkunde in de prentenkunst past daarom uitstekend in ons beleid, omdat hiermee het erfgoed wordt onderzocht, belicht en op schrift gesteld en het tegelijkertijd als geschenk kan dienen aan bestaande, trouwe donateurs en voor de werving van nieuwe donateurs. Immers, het gaat uiteindelijk om de toekomst van ons verleden.

Het adagium van onze stichting luidt dan ook: ‘Word donateur (individueel) of word sponsor (collectief).
 

Gratis boek voor donateursboekcover

Donateurs ontvangen het boek TANDHEELKUNDE IN DE PRENTENKUNST gratis als ze toezeggen voor tenminste drie jaar (€ 50 per jaar, aftrekbaar) donateur te zullen blijven. Vanwege de beperkingen van de aftrekbaarheid geldt voor senioren halfgeld.

Alle activiteiten van de SVTE zijn afhankelijk van uw bijdrage als donateur. Voor ons is het daarom van groot belang het aantal donateurs te laten toenemen. Wellcht kunt U als donateur een nieuwe donateur werven? Een gratis boek voor hem of haar ligt dan klaar.

Voor h
uidige donateurs geldt een minimum bijdrage van € 25. Onze stichting is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd, waarvoor Uw gift fiscaal als aftrekbaar wordt beschouwd.

Uiteraard kunt u ons ook steunen door sponsor te worden van onze stichting. U kunt dan een jaarlijkse bijdrage naar keuze doneren. Voor eventuele vragen ten aanzien van sponsoractiviteiten kunt u kontakt opnemen met ons bestuurslid Henk Donker.

Door werving van donateurs en sponsoren wordt een financieel draagvlak gecreëerd voor de activiteiten van onze Stichting. Het boek TANDHEELKUNDE IN DE PRENTENKUNST past daarom uitstekend in haar beleid, omdat hiermee het erfgoed wordt onderzocht, belicht en op schrift gesteld en het tegelijkertijd als geschenk kan dienen aan bestaande, trouwe donateurs en voor de werving van nieuwe donateurs. Immers, het gaat uiteindelijk om de toekomst van ons verleden.

We hopen u dan ook als nieuwe donateur te mogen verwelkomen en wellicht kunt u op uw beurt ook weer een donateur werven, die eveneens als welkomstgeschenk kan rekenen op een exemplaar van het boek. Graag zien wij u terug, na inrichting van ons nieuwe onderkomen, voor rondleidingen, lezingen en andere activiteiten.

Mocht u vragen hebben kunt u zich altijd wenden tot onze bestuursleden.

buttonvlakbuttonvlak1

Buttongrijs