kop4

geschiedenis3Geschiedenis van de collectie

De tandheelkundige collectie geeft een uniek inzicht in de ontwikkeling van de tandheelkunde. Bij de start van de eerste tandheelkundige opleiding in Nederland in 1877 werd de verzameling geïnitieerd door Dr. Theodore Dentz. In de daaropvolgende jaren werd het uitgebouwd door onder andere dr. J.A.W. van Loon, lector aan het opleidings-instituut tot 1940, mevrouw J.G. Schuiringa, eveneens lector tot 1957 en dr. F.E.R. de Maar, die dankzij een zeer actief verzamelbeleid op 29 maart 1958 de opening van het tandheelkundig museum kon bewerkstelligen. Naast de academische wereld werd door Kalman Klein
(1855 – 1947) een gevarieerde verzameling historisch tandheelkundig materiaal verzameld. In 1960 werd deze collectie aangekocht door de NMT (de instrumenten en prenten). De verzameling van F.E.R. de Maar werd in 2000 op vergelijkbare wijze verkregen.

geschiedenis4Vele jaren zijn medewerkers en studenten van de tandheelkundige opleiding nauw betrokken geweest bij de collectie. In eerste instantie exposeerde men op de zolder van het onderwijsgebouw aan de Jutfaseweg te Utrecht. In 1974 werd de onderwijsverzameling tentoongesteld op de begane grond van de nieuwbouw in de Uithof. Vier volledig ingerichte stijlkamers en veertig vitrines vol tandheelkundige bezienswaardigheden waren daar vrij toegankelijk te bewonderen. Na sluiting van de subfaculteit tandheelkunde in Utrecht in 1988 is de gehele collectie ingepakt en overgebracht naar het Universiteitsmuseum aan de Biltstraat in Utrecht. Met de verhuizing van het Universiteitsmuseum naar de Lange Nieuwstraat, kreeg de omvangrijke tandheelkundige collectie een plaats in een depot aan de Bijlhouwerstraat 6. Omdat een grote en bijzondere collectie als deze goede bewaaromstandigheden verdient is in april 2005 hiervoor plaats ingeruimd en een nieuw depot ingericht in het al bestaande Caroline Bleekergebouw aan de Sorbonnelaan 4. De 25.000 tandheelkundige voorwerpen stonden hier weliswaar geklimatiseerd maar matig toegankelijk bewaard.

geschiedenis2De collectie is één van de meest diverse ter wereld. Zij omvat niet alleen voorwerpen uit het tandheelkundig verleden, maar ook beperkte studiecollecties op het gebied van pathologie, orthodontie en prothetiek.

 

Nieuwe huisvesting
In 2012 stond het voortbestaan van ons erfgoed ter discussie door een veranderde prioriteitenstelling van de kant van het Universiteitsmuseum en de drastische verhoging van de kosten voor huisvesting in het depot in de Uithof ter behoud en beheer van onze collectie.

Om deze collectie meer naar de bezoeker toe te brengen en deze aantrekkelijker tentoon te stellen, heeft het Hoofdbestuur van de NMT het SVTE bestuur gastvrijheid aangeboden in het te verbouwen Maatschappijhuis in Nieuwegein, om daar permanent een groot deel van de collectie te presenteren. Onze voorzitter Gert Schade en secretaris Erik Markus hebben daarbij een bemiddelende rol gespeeld. De toekomst van ons erfgoed ziet er derhalve prachtig uit en na overleg met de architekt en na de verbouwing gaan Peter van Hamond en Gert Schade aan de slag om de inrichting te verzorgen.