kop1

LogoSVTE1De Stichting Vrienden van het Tandheelkundig Erfgoed (SVTE) is in 1992 opgericht toen het Tandheelkundig Instituut te Utrecht zijn deuren sloot en de daartoe behorende studiecollectie elders moest worden ondergebracht. Na enige omzwervingen is deze collectie tandheelkundig erfgoed uiteindelijk beland in het depot van het Universiteitsmuseum in Utrecht. De bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de faciliteiten waren echter zo beperkt dat, op instigatie van het Universiteitsbestuur en het bestuur van de SVTE, serieus moest worden gezocht naar een geschikte locatie waar veel tandheelkunde zich concentreert, veel belangstellenden passeren en voldoende faciliteiten aanwezig zijn voor een verantwoord beheer en behoud van de unieke collectie. Momenteel is overleg gaande tussen de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de SVTE om de collectie een waardige huisvesting te bieden.

Door werving van donateurs en sponsoren wordt een financieel draagvlak gecreƫerd voor de activiteiten van onze Stichting. Het boek TANDHEELKUNDE IN DE PRENTENKUNST past daarom uitstekend in haar beleid, omdat hiermee het erfgoed wordt onderzocht, belicht en op schrift gesteld en het tegelijkertijd als geschenk kan dienen aan bestaande, trouwe donateurs en voor de werving van nieuwe donateurs. Immers, het gaat uiteindelijk om de toekomst van ons verleden.

We hopen u dan ook als nieuwe donateur te mogen verwelkomen en wellicht kunt u op uw beurt ook weer een donateur werven, die eveneens als welkomstgeschenk kan rekenen op een exemplaar van het boek. Graag zien wij u terug, na inrichting van ons nieuwe onderkomen, voor rondleidingen, lezingen en andere activiteiten.

 

boekhomepagina 

TANDHEELKUNDE IN
DE PRENTENKUNST

Geschiedenis van de tandheelkunde aan de hand van 275 prenten in
100 taferelen, geschreven door
Dr. G.J. Schade. Een unieke collectie
tandheelkundige prenten.

WORD DONATEUR!

Door werving van donateurs en sponsoren wordt een financieel draagvlak gecreƫerd voor de activiteiten van onze Stichting. We hopen u dan ook als nieuwe donateur te mogen verwelkomen.

item3