hoofdlijnen beleid

- Beheren en optimaliseren van het Tandheelkundig Erfgoed in het depot.

- Inrichten nieuwe behuizing van de KNMT voor haar leden en bezoekers voorzien van een uitgelezen selectie van het erfgoed.

- Organiseren donateursdag in Universiteitsmuseum Utrecht.

beloningsbeleid

- Bestuurslidmaatschap: onbezoldigd, bestuurders ontvangen vergoeding voor gemaakte onkosten.

- Overige activiteiten: vrijwilligers ontvangen vergoeding voor gemaakte onkosten.

 

 

Jaarrekeningen

 

verslag activiteiten

- Uitgave boek 'Tandheelkunde in de prentkunst' t.g.v. 100-jarig bestaan KNMT in 2014.

- Deelname aan jubileumactiviteiten 100 jaar NMT.

- Donateursdag in het Muiderslot (2015).

- Donateursdag in Rotterdam (2016).

- Expositie 'Tandheelkunde in de prentkunst', Kunsthal Rotterdam.

 

links